Verzamelpuntcorrectie

Het verzamelpunt is de som van uw persoonlijke frequenties en bevindt zich in het ideale geval op borsthoogte, om en nabij de thymusklier.

Deze energetische kern is binnen bepaalde grenzen steeds in beweging als reactie op wat u ervaart in het dagelijkse leven.

Het zal zich verplaatsen bij een traumatische gebeurtenis, boosheid, verdriet of als u niet meer weet wat u moet doen.

Als er sprake is van een thema, iets wat in uw leven regelmatig terugkomt of eigenlijk constant aanwezig is bijv. jezelf niet goed genoeg vinden of een nog niet (helemaal) verwerkt trauma, dan zal het verzamelpunt zich op een andere plek nestelen, zich verankeren en daarmee de status quo handhaven. Een soort wachten op betere tijden. Tegelijkertijd echter verandert ook uw kijk op uzelf en op de wereld.

De verzamelpunt-therapie bestaat uit het traceren van uw verzamelpunt, het geven van uitleg over uw specifieke locatie(s) en de eigenlijke correctie, het weer terugzetten op de ideale plek,  zodat u een ‘duwtje’ in de goede richting krijgt en u uw thema beter in de ogen kunt zien.

Na ongeveer 2 weken zien we u terug en indien nodig  corrigeren we  opnieuw en anders wordt hij geconsolideerd.

Vaak is de bewustwording al genoeg en blijft hij lange tijd op zijn meest geschikte plek.  Soms echter moeten we er gericht aan werken om balans te krijgen en wat vaker het verzamelpunt corrigeren al dan niet aangevuld met andere vormen van therapie.

Een Verzamelpunt-correctie of – consolidering met een kristal bedraagt € 65,–

De behandeling met behulp van de edelsteenlampen kost € 130,–

 

 

Volg ons