Over de Biologische Wetten (GNM)

Leer jezelf kennen en
Begrijp het Proces  en de Betekenis van je Ziekte
via de 5 Biologische Wetten
Een nieuwe manier om te kijken naar biologie en gezondheid

 

De 5 biologische natuurwetten, opgesteld door Dr. R.G. Hamer, beschrijven hoe de drang tot (over)leven zich uit in de biologische processen van het lichaam. Alles streeft naar overleving: “Everything is prey to life, nothing is prey to death” (Antoine Bechamp, 1870).
Deze biologische natuurwetten bepalen je gedrag, je reacties, je ziekten en dus ook je gezondheid, in feite bepalen ze je fysieke en mentale gesteldheid. Hoewel ze alom tegenwoordig zijn en continue hun werking verrichten in ons lichaam, zijn wij er niet mee bekend.
Volgens deze 5 biologische natuurwetten zijn ziekten onderdeel van een zinvol en noodzakelijk biologisch speciaalprogramma. Dr. Hamer heeft voor alle weefsels en organen in ons lichaam uitgezocht hoe deze biologische wetten verlopen en waarom dat zo is.
Hij heeft deze kennis de afgelopen 30 jaar onder een aantal verschillende namen naar buiten gebracht. Eerst noemde hij het “Nieuwe Geneeskunde”, daarna werd het “Nieuwe Germaanse Geneeskunde”, daarna “Germaanse Geneeskunde” en nu noemt hij het simpelweg “Heilkunde” (Heelkunde). Dr. Hamer zelf is natuurlijk zeer goed in staat om zijn (be)handelingen te baseren op de biologische wetten en hij bedrijft dus ook werkelijk “geneeskunde” of “geneeskunst”.

Maar ik en de meeste onder ons zijn geen arts en wij zullen een andere manier moeten vinden om met deze kennis om te gaan.

 

Schermafbeelding 2015-03-10 om 09.26.32

Hamers Kompas

Dit schema toont de 2e Biologische Natuurwet.
Elk Zinvol Biologisch Speciaalprogramma heeft 2 fasen mits het conflict wordt opgelost: de Stress- of Conflictactieve fase (Ca-fase) en Herstelfase (PCL-fase)
Wat wij ziekte noemen treedt meestal op in de tweede fase wanneer de genezing feitelijk al is begonnen. Dan bemerken we symptomen als koorts, pijn, ontstekingen en vermoeidheid, jeuk enz.
Ziek zijn is dus genezen en is een gelegenheid om jezelf te leren kennen. Ziek zijn is bewust worden.

 

MEDISCHE BASISKENNIS

De biologische natuurwetten zijn in wezen een totaal andere medische basiskennis, die uitlegt hoe de natuurlijke drang tot overleven in alle organismen vorm krijgt en die het uitgangspunt kan vormen voor de benadering en begeleiding van de (zieke) mens. Deze kennis verklaart hoe ziekten ontstaan en hoe de genezing plaats vindt en als men een combinatie van zeer heftige processen heeft, wordt het eveneens (pijnlijk) duidelijk waarom men het soms niet overleeft.

 

Vanuit welke overtuiging je ook kijkt naar de biologische wetten
of je je ervan bewust bent of niet,
of je ze (h)erkent of niet,
of je erin gelooft of niet,
of je ze wilt zien of niet,
ze verlopen zoals ze verlopen,
bij elk organisme en bij elk individu.

Door deze kennis kunnen inslagen die het gevolg zijn van “oude” percepties vermeden worden. Je bent beter in staat om je symptomen te interpreteren en oorzakelijk te plaatsen. Je weet dus waar je lichaam mee bezig is, de symptomen en/of de diagnosen veroorzaken geen angst of paniek meer en daardoor kunnen vervolgconflicten met bijbehorende nieuwe processen vermeden worden. Je kunt je symptomen werkelijk accepteren en omarmen, niet om “ervan af” te komen, maar om je te verwonderen over de manier waarop je lichaam je onbewuste overtuigingen laat zien. Het is enorm boeiend om jezelf op die manier te observeren en beter te leren kennen.

Je blijft veel rustiger als er bij een controle iets gevonden wordt. Meestal weet je zelf al direct waar het aan ligt en zo niet, dan is dat vrij snel te achterhalen. Dan weet je welk proces er loopt, wat het conflictthema is, in welke fase je zit en wat je eventueel nog kunt verwachten. Je kent de implicaties en weet hoe je ermee om kunt te gaan. Ook dat voorkomt weer de nodige vervolgconflicten.

Als ik het over de GNM heb, heb ik het eigenlijk alleen over het verloop van de 5 biologische natuurwetten in de vele weefsels en organen van ons lichaam. Ik heb het niet over de praktische invulling van die wetten, ik heb het dus ook niet over een geneeswijze, methode of therapie.
Omdat het woord ‚Medicine’ in „German New Medicine” dit wel suggereert, heb ik de afkorting „GNM” veranderd in „biologische (natuur)wetten”. In mijn workshops en presentaties geef ik geen geneeskunde, ik vertel hoe de biologische wetten verlopen, dus hoe de geest het lichaam aanstuurt. Ik wil niet de indruk wekken dat die wetten op zichzelf op een of andere manier genezen. Nee, ze verlopen zoals ze verlopen, of je er nu in gelooft of niet, of je ernaar leeft of niet, of je ze verafschuwt of niet, of je ze geweldig vindt of niet, het maakt niet uit. De natuur is wat ze is en doet wat ze doet. Het is aan ons om haar te leren begrijpen en daarnaar te gaan handelen.
Ga je ernaar leven en handelen,  dan hebben dat  begrip en die handelingen  een enorme therapeutische waarde. Het zijn niet de wetten zelf die genezen, maar  wat wij ermee doen.

Mies Raasveldt, april 2014

Meer weten:     hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

Volg ons