InterX therapie

De InterX therapie wordt met name ingezet bij  spier- en botkwetsuren.

Dit doen we door  het aftasten van uw huid met behulp van een instrument wat de gemeten waarden meteen omzet in elektrische pulsen.

De therapie rakelt als het ware de geschiedenis weer op en geeft de hersenen het signaal dat er nog iets moet gebeuren, dat het nog niet af is.

De pijnklachten kunnen,  net als bij homeopathie, soms eerst iets verergeren maar verminderen of verdwijnen uiteindelijk.

Van belang hierbij is dat u inzicht krijgt in de oorzaak van uw specifieke klachten en daartoe gebruiken we de inzichten van de Biologische Wetten.

De kosten van een InterX behandeling bedragen € 65,-

 

Volg ons